This plugin has been closed as of 3 Tháng Mười Một, 2023 and is not available for download. This closure is temporary, pending a full review.

telephone-number-linker

Đánh giá

4 Tháng Mười Một, 2016
So, so, so, simple and quick. Awesome job guys!
Đọc tất cả 17 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Telephone Number Linker” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp