Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

TelecomsXChange

Mô tả

VoIP Connect Plugin for WordPress powered by TelecomsXChange allows you to create a Click2Call button or a Verify button that will connect your website visitors to your call center instantly so you never miss a lead again. The plugin allows you to route calls to over 300 telecom carriers by simply changing the carrier ID value in WordPress admin.

Ảnh màn hình

 • Settings Page, where you set you API credentials, phone number, customize user messages, usage limit and custom button style.
 • the default button displayed using the shortcode.

Cài đặt

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/wp-telecomsxchange directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
 3. get your API credentials from: http://www.telecomsxchange.com/wordpress/
 4. Use the Settings->TelecomsXChange screen to configure the plugin
 5. use the shortcode [tcxc-button] in any post/page to display the button.

please check this video for a full walkthrough:

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/wp-telecomsxchange directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
 3. get your API credentials from: http://www.telecomsxchange.com/wordpress/
 4. Use the Settings->TelecomsXChange screen to configure the plugin
 5. use the shortcode [tcxc-button] in any post/page to display the button.

please check this video for a full walkthrough:

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“TelecomsXChange” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp