Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Teezily plus for WooCommerce

Mô tả

This plugin displays realtime Teezily Plus shipping prices on the user’s cart page.

Known Limitations

  • This version of the Plugin is an Alpha version. There might be a small difference in the shipping prices displayed on WooCommerce and the final price.
  • Some shipping prices for non-Teezily product could be overridden.
  • Works with WooCommmerce 2.1 and up

Cài đặt

  1. Upload ‘teezilyplus’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. (optional) Enable shipping rate calculation in WooCommerce -> Settings -> Shipping -> Teezily Plus Shipping tab

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Teezily plus for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp