Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Technoscore Hotjar Tracking

Mô tả

Technoscore Hotjar Tracking is best plugin for WordPress to add Hotjar code to header part of Selected/All webpages.

More details are as follows:-

 • It adds Hotjar trackng code to particular pages or all pages.
 • Get your Hotjar code from your Hotjar account. Paste hotjar code in ‘Hotjar Script’ field under menu ‘Hotjar Tracking’ and click the ‘Save Changes’ button. Now, open up a page of your website, to trigger a page view in Hotjar.

Ảnh màn hình

Cài đặt

 1. Use WordPress’ built-in installer
 2. Download the ZIP file from WordPress website
 3. Extract the technoscore-hotjar-tracking directory to your computer
 4. Upload the technoscore-hotjar-tracking directory to the /wp-content/plugins/ directory
 5. Activate the plugin in the Plugin dashboard

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Use WordPress’ built-in installer
 2. Download the ZIP file from WordPress website
 3. Extract the technoscore-hotjar-tracking directory to your computer
 4. Upload the technoscore-hotjar-tracking directory to the /wp-content/plugins/ directory
 5. Activate the plugin in the Plugin dashboard

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Technoscore Hotjar Tracking” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

 • Initial Version

1.0.0

1.0.1

 • Change in page id field