Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Team Member Slider

Mô tả

Display Team member slider anywhere in your wordpress site using Team member Slider plugin shortcodes.

CHECK TEAM MEMBER[FREE] DEMOS
Team Member Slider Demo

TEAM MEMBER SLIDER Pro Plugin[PAID]
Pro Version Demo (it give a pro version of plugin file.)

AWESOME FEATURES

 • Add Team member slider using shortcode as your requirements
 • 5 unique design
 • Unlimited color options
 • Easy to customize with plugin Options
 • fully responsive
 • Cross browser support

TEAM MEMBER SLIDER WIDGET PRO[PAID] FEATURES

 • 15 unique design team member slider with team member details
 • 15 Grid team member with team member details
 • 2 design full row team member style
 • Easy to customize with the plugin options panel
 • Unlimited Color Changing options
 • Responsive Design
 • Fully Customizable
 • All Browser Supported
 • Compatible latest version WordPress
 • Cross browser support
 • Clean Coding, W3c Validate
 • 24/7 First Support
 • Step by Step Well Documented

Ảnh màn hình

Cài đặt

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/teams-slider-shortcode-pack directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Go to Team Slider option and here you see options change the setting as per your need. or leave this and just copy thes shortcode given here it will take default settings.

 4. To embed the Team Member Slider in a page or post, use the default shortcode: [xgenious_team_slider_01]

 5. ONLINE DOCUMENTATION :- Click Here

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Team Member Slider” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp