Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Team Members Showcase

Mô tả

Show team members anywhere by the shortcode with 3 differents attributes. The shortcode receives three attributes member_count=”3″, img_position=”top” and show_button=”true” with two default attributes img_position=”top” and show_button=”true”.

Ảnh màn hình

 • Creating the page by using the shortcode for displaying two members.
 • Displaying two members as we given to shortcode.
 • Creating a new member by the ‘Team Members’ post type with ‘WordPress Developer’ as Member type taxonomy.
 • Display a single member page.
 • All Member types custom taxonomy by the ‘Team Members’ post type.
 • Requesting for image position to bottom by the ‘img_position=”bottom” attribute with the shortcode.
 • Images are shwoing to bottom as requested.
 • Team Members archive page by clicking the ‘See All’ button.
 • Team Members are mobile friendly too.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

 1. Upload team-members-showcase.zip to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the Team Members Showcase plugin through the Plugins menu in WordPress
 3. Make a page where you want to show the team members. Then place the shortcode their [team_members] that’s it.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Team Members Showcase” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

 • Initial release