Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Divi Team Member

Mô tả

This plugin is work only Divi theme.

Ảnh màn hình

  • This screen shot description corresponds to screenshot-1.(png|jpg|jpeg|gif). Note that the screenshot is taken from the directory of the stable readme.txt, so in this case, /tags/4.3/screenshot-1.png (or jpg, jpeg, gif)
  • This is the second screen shot

Cài đặt

  1. Upload the plugin zip file to the /wp-content/plugins/ directory, or install meBounce through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the Divi Team Member through the Plugins screen in WordPress

Đánh giá

25 Tháng Ba, 2019
Amazing, very configurable, quite what I was looking for.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Divi Team Member” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp