Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Team Chatz

Mô tả

Team chatz plugin for Your WordPress to help you stay in touch with other users

Features:
– Chat Bot (System)
– Works with WooCommerce

Ảnh màn hình

  • Chat with System (Say Hello to System)
  • Chat with System (what time it is now)
  • Chat with Other Users (Administrator, Author, Editor, Shop manager etc)

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/team-chatz directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Hỏi đáp

N/A

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Team Chatz” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp