Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

TD Multiple Roles

Mô tả

This TD Multiple Roles plugin provides a user interface and allows you to select multiple roles for a user.

It hides the default role dropdown list and displays a list of role checkboxes for both new user and update user page.

Multiple roles can be visible from the All User list page.

🌟 Plugin Features:

 • Easy to install and use
 • Fully integrated in wordpress
 • Select multiple roles
 • No extra settings required

👍 Feedback/Rating:
If you find this plugin helpful, feel free to give us your valuable review. Rate us and share this plugin with your friends and others. This will motivate us and help us to grow.
Rate Us

Ảnh màn hình

 • Checkbox list when add/update user
 • All Users list with multiple roles

Cài đặt

Install TD Multiple Roles Plugin as a regular WordPress plugin. Here are different ways to install plugin:

Install by search plugin:

 1. In your Admin, go to menu Plugins > Add New
 2. Search TD Multiple Roles Plugin
 3. Click to install
 4. Activate the plugin

Install by upload plugin:

 1. Download the latest version of TD Multiple Roles Plugin (.zip file)
 2. In your Admin, go to menu Plugins > Add New
 3. Select “Upload Plugin”
 4. Click on “Choose File”
 5. Select downloaded td-multiple-roles.zip and click on “Install Now” button
 6. Activate the plugin

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“TD Multiple Roles” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“TD Multiple Roles” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “TD Multiple Roles” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Initial release

1.1

 • Fixed text domain slug