Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

TCBD Tooltip

Mô tả

Plugin Features

 • Easy to use.
 • Tooltip Button in Editor.
 • TinyMCE Button added for generating Shortcode.
 • Customizable.

Ảnh màn hình

 • TCBD Tooltip Button
 • TCBD Tooltip Link
 • TCBD Tooltip Text
 • TCBD Tooltip Preview

Cài đặt

 1. Install as a regular WordPress plugin.

How to use?

 1. Button: You find TCBD Tooltip button in Editor. Just Click what you want and fill information.Than just click OK.
 2. Custom use: Just use rel attribute in anchor or span. Example code is given below
  Facebook <span rel="tooltip" title="Tooltip title will appear here.">Tooltip</span>

Đánh giá

19 Tháng Mười, 2016
I finded tooltips plugin for table and other things which made in WP Bakery (Visual Composer). TCBD Tooltip work good without shortcodes and simple in use.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“TCBD Tooltip” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Initial release