Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

TCBD Google Map

Mô tả

Plugin Features

 • Easy to use.
 • Map Button in Editor for generating Shortcode.
 • Customizable.
 • Map size – width & height.
 • Style Map (4 diffrent styles).
 • Zoom level.
 • Mouse Wheel Scroll Zoom trun on/off.
 • Turn on/off Google Map marker.

Ảnh màn hình

 • TCBD Google Map Setting options.
 • TCBD Google Map for generating Shortcode.
 • TCBD Google Map Shortcode generat box.
 • TCBD Google Map Preview.

Cài đặt

Installation

 1. Upload ‘tcbd-google-map’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

How to use?

 1. Setting: You find TCBD Google Map sub menu in Plugins Menu. Just Click what you want and fill information.Than just click OK.
 2. Button: You find TCBD Google Map button in Editor. Just Click what you want and fill information.Than just click OK.
 3. Custom use: Example code is given below.

  [tcbd-map height=”300px” width=”100%”]

Hỏi đáp

Installation Instructions

Installation

 1. Upload ‘tcbd-google-map’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

How to use?

 1. Setting: You find TCBD Google Map sub menu in Plugins Menu. Just Click what you want and fill information.Than just click OK.
 2. Button: You find TCBD Google Map button in Editor. Just Click what you want and fill information.Than just click OK.
 3. Custom use: Example code is given below.

  [tcbd-map height=”300px” width=”100%”]

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“TCBD Google Map” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Initial release

1.1

 • Update plugin menu

1.2

 • Mouse Wheel Scroll Zoom trun on/off

2.0

 • Google Map Api Key
 • New 2 map style added
 • Fix Bugs

2.1

 • Fix Bugs