Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Bangla Font Fixer

Mô tả

অনেক সময় কিছু কিছু ব্রাউজারে বাংলা ফন্ট দেখতে সমস্যা হয় অর্থ্যাৎ ভেঙে যায়। এই সমস্যা টি দূর করার জন্য এই প্লাগিনটি আপনাকে সাহায্য করবে আশা করি।

প্লাগিনটি কি ভাবে কাজ করে?

এই প্লাগিনটি আপনার সাইটের সকল বাংলা লেখাকে সোলাইমানলিপি ফন্ট করে দেবে। এর জন্য আপনাকে কোন নতুন করে ফন্ট ইনিসটল করতে হবে না। এই প্লাগিনটি আপনার ওয়েবসাইটে অটোমেটিকে সোলাইমানলিপি ফন্ট এনে দেবে।

Ảnh màn hình

  • ড্যাশবোর্ড

Cài đặt

১। “Bangla Font Fixer” আপনার সাইটের wp-content ডিরেক্টরিতে অথবা এডমিন প্যানেলের প্লাগিন অপশন থেকে এড নিউ করে আপলোড করুন।

২।ইন্সটল করা প্লাগিন সমূহ (installed plugins) থেকে TCBD Bangla Font Fixer প্লাগিনটি সক্রিয় করুন।

Hỏi đáp

আমি প্লাগিনটি ইন্সটল করেছি তবে ফন্ট এখনো ভেঙে যাচ্ছে

সাধারণত সমস্যা আর হওয়ার কথা না। যদি সমস্যা হয় তাহলে সোলাইমানলিপি (SolaimanLipi) ফন্টটি ইন্সটল করে নিন। আশা করি সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে।

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Bangla Font Fixer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • 12/07/2015 তারিখে প্রথম প্রকাশ করা হল।