Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

TCBD Auto Refresher

Mô tả

Plugin Features

  • Easy to use.
  • Customizable.
  • Add Auto refresher custom page.

Ảnh màn hình

  • TCBD Auto Refresher Setting options.

Cài đặt

Installation

  1. Upload ‘tcbd-auto-refresher’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Hỏi đáp

Đánh giá

Đọc tất cả 0 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“TCBD Auto Refresher” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release

2.0

  • Bug fix