TCBD Auto Refresher

Mô tả

Plugin Features

  • Easy to use.
  • Customizable.
  • Add Auto refresher custom page.
  • Add Auto refresher custom page with custom shortcode.

Shortcode

[tcbd_auto_refresh time=”5″ url=”www.tcoderbd.com”]

Ảnh màn hình

  • TCBD Auto Refresher Setting options.

Cài đặt

Installation

  1. Upload ‘tcbd-auto-refresher’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Hỏi đáp

Đánh giá

Đọc tất cả 0 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“TCBD Auto Refresher” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release

2.0.0

  • Bug fix

2.0.1

  • Shortcode added