Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Taylor's Debug Toggle

Mô tả

This plugin adds an option in the admin toolbar to toggle WP_DEBUG on/off.

wp-config.php must be writable by the server and code must be in the default format/spacing – define(‘WP_DEBUG’, false);

Cài đặt

  1. Upload the entire taylors-debug-toggle folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Ensure wp-config.php is writable by the server and the debug definition is in the default format/spacing – define(‘WP_DEBUG’, false);

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Taylor's Debug Toggle” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0
Prevented writing something other than “true/false” to wp_config and restructured version number

0.0.1
Inital release