Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Taxonomy Tree Toggler

Mô tả

Check all parent taxonomies on check, uncheck all sub-taxnomies on uncheck.

Compatible with WordPress Gutenberg.

Working with WordPress hierarchical category and customized hierarchical taxonomies created by Custom Post Type UI.

Cài đặt

  1. Unzip the zip package in your plugin folder
  2. Activate it in your wp-admin menu

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Taxonomy Tree Toggler” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.00

  • Initial commits