Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Taxonomy Meta

Mô tả

Provides APIs to implement custom fields for terms.

Support input types: text, textarea, checkbox, radio box, select, wysiwyg, file upload, image upload, date, time, color

Project Page | GitHub | Documentation | Support | Donate

Cài đặt

 1. Unzip the download package
 2. Upload taxonomy-meta to the /wp-content/plugins/ directory
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 4. See taxonomy-meta-usage.php for usage

Người đóng góp & Lập trình viên

“Taxonomy Meta” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

 • Improvement: Better enqueue scripts and styles
 • Improvement: File and image upload now use new media uploader
 • Fix bug: not saving wysiwyg field

1.1.6

 • Improvement: Remove redundant code for WYSIWYG field
 • Improvement: Not using Google CDN for jQueryUI, use WordPress’s
 • Improvement: Better demo usage

1.1.5

 • Improvement: Allows using <optgroup> for selects

1.1.4

 • Fix bug: Call by reference
 • Improvement: WP coding standards
 • Improvement: Better wysiwyg field

1.1.3

 • Updated enqueuing of styles and scripts

1.1.2

 • Fix image uploader