Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Taxonomy Checklist Tree

Ảnh màn hình

  • Category/Taxonomy Checklist View before and after installing the plugin.

Cài đặt

  1. install and activate the plugin on the Plugins page
  2. now your categories and taxonomies always will have hierarchical tree-view

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Taxonomy Checklist Tree” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0 – 2015-12-01

  • initial release