Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Taxonomies Widget

Mô tả

Taxonomies Widget Plugin is an easy to use plugin that allows admin all Taxonomies display to the sidebar, as a widget.

Ảnh màn hình

  • Admin Widget.
  • Visiable in frontend Sidebar.

Cài đặt

  1. Upload the widget-taxonomies folder to the /wp-content/plugins/ directory

  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

See documentation at http://www.dswebsolutons.in/

Installation Instructions
  1. Upload the widget-taxonomies folder to the /wp-content/plugins/ directory

  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Taxonomies Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

N/A