Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Taxman

Mô tả

If you tax your posts, I’ll tax your pages, …

Taxman is a simple WordPress plugin for taxonomy lovers. It’s adds all existing taxonomies to all post types so that you can use taxonomies everywhere. Just install it and tax away 🙂

Cài đặt

Requires: PHP 5.3+

  1. Upload to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate through the Plugins menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Taxman” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp