Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Admin columns

Mô tả

Manage and organize columns in the posts, of custom post types. Not the greatest UI 😁 , but it’s totally free 😘

Tavakal – admin columns Features

  • Change order of the columns (drag and drop).
  • Support objects,images,text,taxonomy,dates.
  • We also support nested values.
  • Sorting by custom fields is supported.

Cài đặt

Installing the plugin – Simple

  1. In your WordPress admin panel, go to Plugins > New Plugin, search for Tavakal – admin columns and click “Install now
  2. Activate the plugin
  3. Go to Settings menu and search for Tavakal admin columns.
  4. Choose the post type and save the options.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Admin columns” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp