Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Task Randomizer

Mô tả

This plugin allows you to maintain lists of training tasks and offer these tasks to students. It supports automatic and manual selection of tasks, taking into account the history of the choice of tasks, requirements for uniqueness.

It can be used on educational sites of various topics.

Cài đặt

Install as any other plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Task Randomizer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • first public plugin version