Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WordPress Reports

Mô tả

Generates reports from Google Analytics and Feedburner data

Cài đặt

  1. Upload tantan-reports to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Configure the plugin by clicking on the top level ‘Reports’ tab and follow the onscreen prompts.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WordPress Reports” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp