take-pic

Mô tả

This plugin has been closed as of 3 Tháng Ba, 2022 and is not available for download. Lý do: Lỗi bảo mật.

Block

This plugin provides 4 blocks.

  • Take Pic
  • Take Pic Gallery
  • Take Pic Camera
  • Take Pic Gallery View

Đánh giá

4 Tháng Mười Hai, 2021 1 reply
This plugin is full of malwares. WordPress should delete this plugin. immediately after installing this plugin my sites get infected.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Take Pic” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp