Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Tailored Lightbox

Mô tả

WordPress plugin to enqueue fancyBox3 lightbox script.

Should work automatically, any links to .jpg, .jpeg, .gif, .png will become lightbox links.

Current version: 3.5.7

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Tailored Lightbox” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

3.5.7.2

  • Initial release, using Fancybox 3.5.7