WT Yandex Metrika

Простое добавление на сайт счетчика Яндекс.Метрика


Роман Кусты, Agency "WebTechnology" 9.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.12 Đã cập nhật 3 năm trước

DL Yandex Metrika

Яндекс.Метрика для вашей консоли WordPress


Dyadya Lesha (info@dd-l.name) 2.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.15 Đã cập nhật 4 năm trước

Easy Yandex Metrica

Easily add statistics display Yandex Metrica to the Wordpress admin panel.


AB-WP 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 3 tháng trước

Quick Analytics

A simple plugin that helps you to integrate quickly your analytics tracking IDs.


Thibault Crouzet 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.22 Đã cập nhật 4 năm trước