WP Social Widget

A widget to add links of social networking sites.


catchsquare 9.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 3 tuần trước

Social Tools

The plugin creates three widgets for displaying various social media sites: Social Icons, Facebook Likebox,…


Denis Zharov 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.8 Đã cập nhật 2 năm trước

WP Social Follower

A widget plugin to add links of social networking sites.


Liton Arefin Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.21 Đã cập nhật 6 năm trước