Wechat download 付费下载

文章付费下载,VIP会员下载,会员VIP购买,支持个人微信H5支付,个人支付宝H5支付


迅虎网络 400+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.0 Đã cập nhật 2 năm trước

[凹凸曼]一键采集微信文章

在编辑器里输入微信公众号文章链接,点击采集微信文章就自动抓取到编辑器里,非常方便用户获取微信文章内容.


凹凸曼 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.5.2 Đã cập nhật 1 tuần trước

WeChat (连接微信)

微信/易信/微博私信搜索搜索Wordpress文章,关键字自定义回复,消息记录和数据分析,创建自定义菜单等。


水脉烟香 70+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.0.38 Đã cập nhật 6 năm trước

zhanzhangb-share

插件功能:支持微信分享:带缩略图与摘要、朋友圈分享带缩略图与摘要(均支持未认证公众号);QQ分享:带缩略图;QQ空间分享:带缩略图与摘要;微博分享:带缩略图与摘要;LinkedIn分享:带缩略图与摘要;邮件分享:调起系统默认邮箱客户端


站长帮 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.15 Đã cập nhật 4 năm trước

[凹凸曼]一键微信登录

这是一款实现微信互联一键登录网站,让用户不在繁琐去注册用户,一键实现微信登录,极大的方便用户登录网站.


凹凸曼 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.5.2 Đã cập nhật 1 tuần trước

微信分身

在微信中隐藏网站主域名,使用其他域名代替,防止微信封杀网站主域名。


水脉烟香 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.25 Đã cập nhật 6 năm trước