WP Video Lightbox

Very easy to use WordPress lightbox plugin to display YouTube and Vimeo videos in an…


Tips and Tricks HQ, Ruhul Amin 50.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

Video PopUp

Video Popup plugin lets you to make video lightbox popup. YouTube, Vimeo, SoundCloud, and MP4…


Alobaidi 20.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.4 Đã cập nhật 8 tháng trước

Wonder Video Embed

Embed MP4, Youtube, Vimeo, Wistia videos to the sidebar widget, WordPress posts and pages.


Magic Hills Pty Ltd 8.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.4 Đã cập nhật 5 tháng trước

click-to-vote.me

Very easy to use WordPress plugin to display click-to-vote.me polls.


click-to-vote.me 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.7 Đã cập nhật 2 năm trước