WordPress xác minh 2 bước

Thêm một lớp bảo mật cho tài khoản wordpress của bạn. Tương tự xác minh…


as247 2.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.4 Đã cập nhật 10 tháng trước

WP Two Factor Authentication with Telegram

This plugin enables two factor authentication with Telegram by increasing your website security and sends…


dueclic 50+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.10 Đã cập nhật 1 năm trước

Fortytwo – Two-Factor Authentication

Fortytwo’s 2FA plugin controls access to your site by sending an authentication code via SMS…


Fortytwo Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.13 Đã cập nhật 3 năm trước

AppsPicket Two Factor Authentication

Two Factor Authentication for your WordPress installation. No friction of SMS codes, tokens or mobile…


AppsPicket Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.5.13 Đã cập nhật 2 năm trước