WPTurbo -WordPress性能优化插件

WPTurbo如其名,即WordPress的涡轮增压器,是一款专门针对WordPress开发的性能优化插件,效用包括WP瘦身,WP速度优化,数据库优化及对象存储等。


闪电博 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 1 tuần trước

Meta Accelerator

"Meta Accelerator" can speed up metaquery.


Eyeta Co.,Ltd. 60+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.5.29 Đã cập nhật 7 năm trước

Easy Speedup by PageCDN

Speed up website by upto 10X in just few clicks. CDN, cache, compression, minify, image…


PageCDN 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.9 Đã cập nhật 2 năm trước

WP Booster

WP-Booster – Optimize your website to load very fast & efficiently by combining & minify…


M. A. Monim 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.13 Đã cập nhật 3 năm trước