eSMS

eSMS – là plugin dành riêng cho khách hàng sử dụng dịch vụ của eSMS,…


eSMS 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.20 Đã cập nhật 2 năm trước

Branded SMS Pakistan

Branded SMS Pakistan – WooCommerce plugin will allow you to send Branded or Short Code…


H3 Technologies (Pvt.) Limited 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 2 tháng trước

Click-to-Call for Twilio

This Twilio plugin enables your website visitors to enter their mobile numbers and to be…


daswebagency 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.4 Đã cập nhật 7 tháng trước

WP SMS Functions

This plugin gives you the ability to send SMS to your Wordpress website globally. Install…


grilabs 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.4 Đã cập nhật 2 tuần trước

ClickSend Contact Form 7

This plugin allows to receive SMS notification everytime someone submits a message from your Contact…


ClickSend 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.15 Đã cập nhật 3 năm trước

腾讯云短信(SMS)

tencentcloud-sms插件是一款腾讯云研发的,提供给WordPress站长使用的官方插件。使WordPress支持手机号登录,通过手机号+短信验证码找回密码等功能


腾讯云 90+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.10 Đã cập nhật 1 năm trước

Text Message Contact Form

Receive a Text or email, from your website through the Text Message Contact Form by…


Biz Text 80+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.9 Đã cập nhật 2 năm trước

Notify WooSMS

WooCommerce order status sms notifications plugin for Bangladeshi SMS service providers.


Solayman Haider 70+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.10 Đã cập nhật 2 năm trước

Text Local SMS

Best SMS plugin for WordPress, send SMS in WordPress easily, all countries support.


Alobaidi 70+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.6.23 Đã cập nhật 6 năm trước

SMS-Fly для WordPress

Отправка смс уведомлений с помощью сервиса sms-fly.com


SMSFly Dev 70+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.9 Đã cập nhật 2 năm trước

Newsletter SMS – SMSAPI

Plugin which allows you to create Newsletter which will collect clients phone numbers and allow…


SMSAPI 70+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.4 Đã cập nhật 1 tháng trước