BuddyPress Members Only

BuddyPress Members Only restricts Your Buddypress and Wordpress to logged in/registered members.


Tomas: Features | Support Forum 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.3 Đã cập nhật 1 tháng trước

bbPress Members Only

bbPress Members Only restricts Your bbPress forums to logged in/registered members.


Tomas Zhu 300+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.3 Đã cập nhật 6 tháng trước