Updraft

Updraft – Backup/Restore is a plugin aimed at simplifying backups (and restoration) for your blog.…


Paul Kehrer 2.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.1.4 Đã cập nhật 12 năm trước

Rackspace CDN

Syncs and serves all of your WordPress media via Rackspace's Cloud Files CDN.


paypromedia 80+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.0.36 Đã cập nhật 8 năm trước