Updraft

Updraft – Backup/Restore is a plugin aimed at simplifying backups (and restoration) for your blog.…


Paul Kehrer 1,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.1.4 Đã cập nhật 9 năm trước

Rackspace CDN

Syncs and serves all of your WordPress media via Rackspace's Cloud Files CDN.


paypromedia 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.0.31 Đã cập nhật 6 năm trước