Plugin Organizer

This plugin allows you to do the following: 1. Change the order that your plugins…


Jeff Sterup 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.3 Đã cập nhật 5 tháng trước

Must Use Plugins Handle

Must Use Plugin Handle allows the admin to set plugins as required, specify their load…


aohipa GmbH Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.19 Đã cập nhật 3 năm trước