IranDargah Payment Gateway for Give

پرداخت اینترنتی وجه به وسیله درگاه پرداخت ایران درگاه برای افزونه Give


Iran Dargah Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.5 Đã cập nhật 1 năm trước

WP e-Payouts

The Wp e-Payouts Plugin (WPEPP) is a payment's plugin.


e-Payouts Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.12 Đã cập nhật 3 năm trước

Beyond Pay for Gravity Forms

Securely accept credit card payments within Gravity Forms using Beyond Pay gateway and optimize your…


Beyond Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.3 Đã cập nhật 7 tháng trước

Uplatnica

Generator Naloga za uplatu (uplatnice) i NBS IPS QR kodova za uplatu putem mobilnog telefona.


Deutrix Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.7 Đã cập nhật 2 năm trước