senangpay

senangPay payment gateway plugin for WooCommerce. This plugin enable online payment using credit or debit…


senangPay 2.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.6 Đã cập nhật 1 năm trước

BOLD.Pay for WooCommerce

BOLD.Pay is a cloud-based multi-channel payment access plugin for WooCommerce.


MACROKIOSK 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 5 tháng trước

PayDirectFPX

PayDirectFPX payment gateway plugin for WooCommerce.


PayDirectFPX 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 1 tháng trước

PAYBATS

PAYBATS payment gateway plugin for WooCommerce.


PAYBATS Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.14 Đã cập nhật 3 năm trước

lekirpay GiveWP

Accept payment on your GiveWP plugin through multiple payment channels via lekirpay payment gateway.


Lekir Tech Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.11 Đã cập nhật 2 năm trước