senangpay

senangPay payment gateway plugin for WooCommerce.


senangPay 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.9 Đã cập nhật 1 năm trước

BOLD.Pay for WooCommerce

BOLD.Pay is a cloud-based multi-channel payment access plugin for WooCommerce.


MACROKIOSK 90+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.4 Đã cập nhật 2 tháng trước

PayDirectFPX

PayDirectFPX payment gateway plugin for WooCommerce.


PayDirectFPX 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.5.2 Đã cập nhật 4 tuần trước

edxaPay

edxaPay payment gateway plugin for WooCommerce.


Edxapay Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.5 Đã cập nhật 1 năm trước

JazzyPay

JazzyPay for WooCommerce – Payment plugin to easily enable faster JazzyPay checkout in your WooCommerce…


JazzyPay Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.9 Đã cập nhật 3 năm trước

VES Payment

VES payment gateway plugin for WooCommerce.


VESPlugin Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.6 Đã cập nhật 1 năm trước

SecurePay For WPJobster

SecurePay payment platform plugin for Jobster Theme (WPJobster).


SecurePay Sdn Bhd Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.4 Đã cập nhật 7 tháng trước