senangpay

senangPay payment gateway plugin for WooCommerce. This plugin enable online payment using credit or debit…


senangPay 2.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.4 Đã cập nhật 11 tháng trước

BOLD.Pay for WooCommerce

BOLD.Pay is a cloud-based multi-channel payment access plugin for WooCommerce.


MACROKIOSK 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.1 Đã cập nhật 1 tháng trước

PayDirectFPX

PayDirectFPX payment gateway plugin for WooCommerce.


PayDirectFPX 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.1 Đã cập nhật 3 tháng trước

edxaPay

edxaPay payment gateway plugin for WooCommerce.


Edxapay Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 2 tháng trước

SecurePay For WPJobster

SecurePay payment platform plugin for Jobster Theme (WPJobster).


SecurePay Sdn Bhd Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 6 tháng trước

PAYBATS

PAYBATS payment gateway plugin for WooCommerce.


PAYBATS Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.12 Đã cập nhật 3 năm trước