ManageWP Worker

Một cách hiệu quả để quản lý nhiều website WordPress.


GoDaddy 1+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.2 Đã cập nhật 2 tháng trước

iThemes Sync

Manage multiple WordPress sites from one dashboard.


iThemes 60.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.3 Đã cập nhật 4 tháng trước

WatchTowerHQ

The WatchTowerHQ WordPress plugin allows us to monitor, backup, upgrade, and manage your site!


WhatArmy 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.2 Đã cập nhật 23 giờ trước