WP Magnific Popup

Plugin to add the Magnific Popup lightbox script to wordpress site for single images, image…


Oleg Kosolapov 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.6.27 Đã cập nhật 7 năm trước

WP Magnific Lightbox

WP Magnific will allow users to add responsive popup Images, Videos and Maps easily from…


ThinkStudio 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.27 Đã cập nhật 7 năm trước