Justified Gallery

WordPress gallery plugin. Display native WordPress galleries in a responsive justified image grid and a…


Mateusz Czardybon 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6 Đã cập nhật 1 tháng trước

Responsive Gallery Grid

Transforms the native WordPress gallery to a responsive gallery, respecting image proportions.


Jules Colle, BDWM 8.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6 Đã cập nhật 1 tháng trước

Lightbox

Lightbox for WordPress Gallery


Stefan Hüsges 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.8 Đã cập nhật 2 năm trước

Masy Gallery

This is a simple Gallery plugin.


Dinesh Rawat 70+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.16 Đã cập nhật 3 năm trước