iContact for Contact Form 7

Simple way to integrate iContact mailing lists to Contact Form 7. Save your subscribers in…


Renzo Johnson 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.9 Đã cập nhật 10 tháng trước

Import Users to IContact

This Plugin provide to you add users in to IContact Dashboard.


Ankit Gupta, tkgupta Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.19 Đã cập nhật 5 năm trước