Pojo News Ticker

This plugin allows you to add a News Ticker widget to your WordPress site, of…


Pojo Team 10,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6 Đã cập nhật 2 ngày trước

News Headline Ticker

News Headline Ticker is best wordpress plugin to display breaking news or news ticker at…


Hasibul Islam Badsha 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.4 Đã cập nhật 4 tháng trước

Static Newsticker

An easy to use, slick and flexible news ticker in the style of the BBC…


nath4n 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.3 Đã cập nhật 3 tháng trước