Pojo News Ticker

This plugin allows you to add a News Ticker widget to your WordPress site, of…


Pojo Team 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7 Đã cập nhật 2 ngày trước

News Headline Ticker

News Headline Ticker is best wordpress plugin to display breaking news or news ticker at…


Hasibul Islam Badsha 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.4 Đã cập nhật 8 tháng trước

Static Newsticker

An easy to use, slick and flexible news ticker in the style of the BBC…


nath4n 60+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.3 Đã cập nhật 7 tháng trước