Greeklish-permalink

This plugin converts Greek characters in post, page and term slugs to Latin characters. (Greeklish).


Panagiotis Kontogiannis 10,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.7 Đã cập nhật 1 năm trước

Greeklish Slugs

Translitaration of greek characters to latin for post permalinks with some extra options. (greeklish)


Kostas Charalampidis 3,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.1 Đã cập nhật 6 tháng trước