Fuse Social Floating Sidebar

This plugin allows you to add social media floating sidebar icons connected with your social…


Daniyal Ahmed 20.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1 Đã cập nhật 1 tháng trước

Advanced Floating Content

Advanced Floating Content Plugin is an all in one plugin with easy to use controls,…


Code Tides 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.4 Đã cập nhật 7 tháng trước