Filter for Divi

The Divi Filter plugin allows you to filter every module in the Divi Theme. Just…


Daniel Völk 2.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2 Đã cập nhật 1 tuần trước

Filter for Elementor

The Elementor Filter plugin allows you to filter every module in Elementor. Just add a…


Daniel Völk 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2 Đã cập nhật 1 tuần trước

Easy Filterable Gallery

Plugin allows to create a cool gallery filtered by category. Free, easy and responsive.


AKC 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.17 Đã cập nhật 4 năm trước

Simple Filterable Portfolio

Simple Plugin for creating a filterable portfolio gallery with MixitUp and Magnify Popup


Akhtarujjaman Shuvo Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.12 Đã cập nhật 3 năm trước