Filter for Divi

The Divi Filter plugin allows you to filter every module in the Divi Theme. Just…


Daniel Völk 2.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.4 Đã cập nhật 6 tháng trước

Filter for Elementor

The Elementor Filter plugin allows you to filter every module in Elementor. Just add a…


Daniel Völk 500+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.4 Đã cập nhật 3 tháng trước

Easy Filterable Gallery

Plugin allows to create a cool gallery filtered by category. Free, easy and responsive.


AKC 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.20 Đã cập nhật 5 năm trước

Simple Filterable Portfolio

Simple Plugin for creating a filterable portfolio gallery with MixitUp and Magnify Popup


Akhtarujjaman Shuvo Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.15 Đã cập nhật 4 năm trước