Smash Balloon Social Post Feed

Formerly "Custom Facebook Feed". Display completely customizable Facebook feeds of any public Facebook page or…


Smash Balloon 200,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 1 tháng trước

10Web Social Post Feed

Formerly "10Web Facebook Feed". 10Web Social Feed is the ultimate plugin to display custom Facebook…


10Web 40,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.4 Đã cập nhật 1 tháng trước

Customize Social Feed

The Customize Social Feed allows you to display completely customizable Facebook feeds of any public…


Weblizar 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 5 tháng trước