10Web Social Post Feed

Formerly "10Web Facebook Feed". 10Web Social Feed is the ultimate plugin to display custom Facebook…


10Web 40.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 1 tuần trước

Customize Social Feed

The Customize Social Feed allows you to display completely customizable Facebook feeds of any public…


Weblizar 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 3 tháng trước