LePress

LePress is plugin for teachers/students, who use WordPress for their daily learning and teaching tasks…


Raido Kuli Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.7.36 Đã cập nhật 7 năm trước

JaJaDi Training

With this plugin you can add training and courses to your WordPress site.


Janjaap van Dijk Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.9.34 Đã cập nhật 7 năm trước