WP Snow Effect

Add nice looking animation effect of falling snow to your WordPress site and enjoy winter…


WPManiax 3,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 4 tháng trước

Xmas Snow

Add nice looking animated Xhristmas(Christmas) Snow to the top of site.


GraphicEdit 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.13 Đã cập nhật 2 năm trước

Christmas Snow Fall

This is an awesome free Christmas snow falling wordpress plugin . You can add falling…


Md. Shiddikur Rahman 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.3.22 Đã cập nhật 4 năm trước

WpXmas-Snow

Add cool looking WordPress animated Christmas Snow on your site.


Pankaj Kumar Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.4.21 Đã cập nhật 4 năm trước