wnokta nginx cache

WNOKTA Nginx Cache Eklentisi


WNOKTA Bilişim Hizmetleri Ltd. şti. Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.6 Đã cập nhật 1 năm trước

Mihan WP Cache

Really simple cache plugin! Caching creates an ultra-fast load time, essential for improving Search Engine…


Mihan Web Design Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.11 Đã cập nhật 2 năm trước

hamecache

Page cache plugin by Hametuha. Use cloudflare for distribution.


Hametuha Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.9 Đã cập nhật 2 năm trước

Cleavr Clear Cache

Manage your NGINX FastCGI cache for your Cleavr sites. Simply add the clear cache trigger…


Cleavr Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.2 Đã cập nhật 2 ngày trước