Rocket

Rocket Payment Gateway for WooCommerce


Arif Uddin 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.8 Đã cập nhật 2 năm trước

Notify WooSMS

WooCommerce order status sms notifications plugin for Bangladeshi SMS service providers.


Solayman Haider 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.12 Đã cập nhật 2 năm trước

Nagad

Nagad Payment Gateway for WooCommerce


TeemTeem 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.17 Đã cập nhật 4 năm trước

Ramazan

Shows a Calendar of Iftar and sehri Timing on Sidebar of your blog/site. At current…


Arif Nezami 10+ lượt kích hoạt Đã cập nhật 12 năm trước

Mobile Pay BD

Mobile Pay BD is a Payment Gateway for WooCommerce


#Mahadi8457 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.10 Đã cập nhật 2 năm trước

Decon WP SMS

WooCommerce order status sms notifications plugin for Decon Digital service provider.


Decon Digital Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.10 Đã cập nhật 2 năm trước

BinduSms

Notify your customers about their WooCommerce order updates via SMS.


BinduSms Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.0 Đã cập nhật 3 tháng trước