HyToLat

Converts Armenian characters in post,page and term links to Latin characters.


David Davtyan 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.2.35 Đã cập nhật 8 năm trước

Armlinks

Plugin convert Armenian links into Latin


Arevik Hambardzumyan Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.23 Đã cập nhật 5 năm trước