HyToLat

Converts Armenian characters in post,page and term links to Latin characters.


David Davtyan 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.2.37 Đã cập nhật 9 năm trước

Armlinks

Plugin convert Armenian links into Latin


Arevik Hambardzumyan Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.25 Đã cập nhật 6 năm trước